BİLİM VE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ – 1

BİLİM VE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

Özet: Bu çalışmanın amacı bilim ve iletişim arasındaki ilişkiyi göstermek ve örnek olaylar üzerinden bilim ve iletişimin birbirlerini karşılıklı olarak bağlı oldukları sonucuna ulaşmaktır.

İletişim nedir?

İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur. Bu bağlamda iletişim, anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığıyla bilgilerin, duyguların, düşüncelerin biriktirilip aktarılmasının ve paylaşılmasının hem ortak hem de değişik zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca iletiler yoluyla oluşan toplumsal etkileşim olarak tanımlanabilir. Yani mesajlarla ilişki kurma iletişim olarak adlandırılır. (EROĞLU, 1996)

Bilim nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre bilimin bazı tanımları şu şekildedir;

“Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen,  deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”

“Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.”

“Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.” (Türk Dil Kurumu)

Kısaca bilim, belirli yöntemi olan, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanan bir araştırma sürecinin ürünüdür.

bilim-ve-iletisim

Yazar hakkında

merter

Tüm gönderileri gör

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir