İnternet ve İletişim

Çağımızı kökten etkileyen ve her alanda etkisini hissettiren internet, iletişim araçlarındaki yerini gittikçe arttırarak, zamanla radyo televizyon gazete ve dergi gibi diğer tüm iletişim kanallarının önüne geçmiştir.

Bilgisayarlar, Telefonların teknoloji sayesinde gelişmesi ve internetin sayesinde bilginin daha hızlı bir şekilde alıcıya ulaşması, alıcının geribildirim sayesinde kaynağı değiştirebilme ya da katkı sağlayabilme gibi etkileri de internetin popülerliğini sağlamıştır.

Bilimin Gelişmesi Açısından Açık Erişimli Web Siteleri

            Bilgi paylaştıkça çoğalan bir özelliğe sahiptir. Bunu en güzel biçimde Konfüçyüs ;

“Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin.

Sende yine bir yumurta var, bende yine bir yumurta var.

Ama,

Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var.

Ben bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin.

Bende iki bilgi var, sende iki bilgi var.” Sözünü söylemiştir.

 

Günümüz web siteleri için bu duruma sahip birkaç temel adres vardır. Örneğin;

opensource.com adlı web sitesi her türlü bilginin paylaşıldığı insanların birbiriyle etkileşime geçtiği ve herhangi bir telif hakkı istenmeyen bir oluşumdur.

Github.com adlı internet sitesi ise bilgisayar programcılarının online olarak bilgi paylaşabildiği, birbirlerine yardımcı olabildikleri ve hatalarını düzeltmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir anlayışa sahiptir.

           Sonuç olarak;

Bilim ve iletişimin karşılıklı olarak zorunlu bir birliktelik içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. İletişim sayesinde bilimsel bilgi yayılmakta ve bilim gelişmekte, bilim ise iletişim araçlarını geliştirerek bilginin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. İletişimin ya da bilimin eksik olduğu yerde verimli bilgiden bahsetmek günümüz şartlarında zor gözükmektedir.

İnsanların öğrenmeye ve gelişmeye olan merakı bilimi doğurmuştur. Ancak daha sonra bu ürettikleri bilimi başka insanlara da yaymaları gerektiğini fark etmişlerdir.

Bu ihtiyacın neticesinde insanlar sözlü, sözsüz ya da yazılı olarak öteki insanlara aktarma ihtiyacı hissetmişlerdir. Yazının icadıyla birlikte insanlar bilgi ve birikimlerini yazarak gelecek nesillere aktarmaya çalışmışlardır. Bu bilgi ve birikimler bazen bilimle doğrudan alakalı olurken bazen sadece günlük hayat ve işleyişle alakalı olmuştur.

Antik Yunan’da bilim çağına göre çok gelişmiş olmasına rağmen, yazılı eserlerin azlığı ve yazılan eserlerin tahrip edilmesi yüzünden gelecek kuşaklara aktarılamamıştır.

Bağdat’ta Memun tarafından kurulan ve Batı’dan -özellikle Roma İmparatorluğundan- gelen kitapların tercüme edilmesiyle oluşturulmuş Beyt’ül Hikmet yani Hikmetler evi, 1258 yılında Moğol istilası sonucu yıkılana kadar bilimin ve bilim insanları arasındaki iletişimin merkez üslerinden biri olmuştur.

Tüm bilimsel gelişmelerin ve icatların bilim insanları sayesinde üretildiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda iletişim araçlarının gelişmesinde de bilim insanlarının yani, bilimin yadsınamaz bir yeri vardır.

Gelecekte ise bilimin nasıl bir yol alacağını elbette tahmin etmek güçtür. Ancak kolaylıkla söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da insanlar arası iletişimi ve etkileşimi gittikçe artıracağı yönündedir. Şu anda bile internete erişebilen bir insan diğer insanlarla çok çabuk iletişim kurabilmektedir.

            KAYNAKÇA

EROĞLU E. (1996) İletişim Sürecinde Medya-Mesaj-Yöntem İlişkisi Ve Geleneksel Eğitimden Uzaktan Öğretim Sistemlerine Geçiş Süreci, Kurgu Dergisi

ORHON N., ERİŞ U. (2012) İletişim Bilgisi, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1675

internet-ve-iletisim

Yazar hakkında

merter

Tüm gönderileri gör

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir