ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK OLAN KAYGI, İLGİ VE TUTUMLARI

ÖZET

 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin matematiğe ve matematik dersine yönelik kaygı, ilgi ve tutumlarını incelemektir.

 

GİRİŞ

 

Formel bir bilim dalı olan matematik ilk insanlarla beraber ortaya çıkmıştır. Günümüzde matematik hayatımızın her alanında vardır. Belli bir sisteme sahip olan matematik, gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu bağlamda matematik öğretimi ilkokulda başlar.

 

 

Matematik kaygısının ortaya çıkmasında pek çok neden etkilidir. Ders müfredatının öğrenciye karmaşık gelmesi öğrencinin dersi öğrenmesini güçleştirmekte ve öğrencinin derse karşı olan kaygısını arttırmaktadır.

 

Sınıf öğretmenlerinin ve Matematik öğretmenlerinin derse karşı olan olumlu yada olumsuz tutumları öğrencilere birebir geçmektedir. Öğretmenin davranışlarından ve tutumlarından etkilenen öğrenci matematik dersine karşı olumsuz bir tutum geliştirebilir.        Nitekim bu konuda yapılan başka araştırmacılar da bu tür bir transfer olayının varlığını ispat etmişlerdir (Berebitsky, 1985; Buhlman ve Young, 1982; Chaffee, 1986; Hackett, 1985; Kelly ve Tomhave, 1985)

 

İLGİ

 

Ayrıca özellik ilkokulda öğrencilere oldukça soyut gelen matematik somutlaştırılamadığı taktirde öğrencide kaygıya neden olmaktadır.Öğretmen dersi anlatırken günlük yaşantıdan örnekler vermelidir. Bu örnekler öğrencinin dersi daha iyi kavramısını sağlayıp derse karşı olan kaygısını azaltır.

 

Matematik dersi ile ilgili çevreden aktarılan olumsuz ve yanlış görüşler öğrencilerin derse karşı olumsuz tutumunu arttırıp motivasyonunu düşürmektedir. Ilkokulda daha az olan bu kaygı durumu, ortaokul ve lisede konuların karmaşıklaşması, ilkokulda gerekli temel matematik eğitimini alamamak, not korkusu ve çevreden gelen olumsuz telkinlerle beraber belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlar.

 

TUTUM

 

Öğrencilerin derse karşı tutumları ilkokulda olumlu yönde başlamaktadır. Ancak alınan düşük notlar, öğretmenle olan sorunlar, ders öğretim tekniklerinin öğrenciye uymaması gibi faktörler zamanla öğrencinin derse karşı olan tutumunu olumsuz yöne çekmektedir.

Sınıf içi seviyede ortaya çıkan büyük farklarda başarısız öğrenci derse karşı olan güvenini yitirerek olumsuz bir tutum geliştirmektedir.

 

Ayrıca matematik dersine karşı olumsuz tutum geliştiren öğrenciler ders çalışırken canı sıkılır, sınavlardan çekinir ve bu olumsuz tutumlar sonucunda matematikd ersini bir yük olarak görür.

 

ÇÖZÜM

 

Matematik dersine karşı öğrencilerdeki kaygı, ilgi ve tutumlarım değiştirilmesi için:

 

  • Matematik desleri mutlaka matematik dersini seven, konuya hakim öğretmenler tarafından verilmelidir.

 

  • Müfredat öğrencilerin anlayacağı ve sıkılmayacağı şekilde hazırlanmalıdır. Konu süreleri öğrencinin yaş seviyesine göre belirlenmelidir.

 

  • Günlük yaşamdan örnekler verilerek öğrencinin dersi daha iyi kavraması ve okul dışında da dersi pekiştirmesi sağlanmalıdır.

 

  • Ara sınıflardaki her öğrencinin başarı düzeyine göre ayrı bir çalışma programı hazırlanmalı, geride kalan öğrencilerin müfredatı yakalaması sağlanarak öğrencinin matematik dersine karşı ilgi ve olumlu tutum geliştirmesinin önü açılmalıdır.

 

  • Derste öğrenciyi aktif kılacak materyaller hazırlanmalı ve bunlara ders kitaplarında yer verilmelidir.

 

  • Öğretmenler dersi soyut değil, somut hale getirerek anlatmalıdır.

 

  • Öğretmenler geriye dönük yapılacak sıkı tekrarlarla öğrencinin geçmiş bilgileri hatırlamasını sağlamalı, öğrencinin yeni konulara karşı hazırbulunuşluğunu en yüksek seviyede tutmalıdır.

 

KAYNAKÇA:

 

Berebitsky, R. D. (1985) “An Annotated Bibliography of the Literature Dealing With Mathematics Anxiety,” ERIC Document Reproduction Service No. ED 257 684

 

Buhlman, B. J. ve Young, D. M. (1982) “On the Transmission of Mathematics Anxiety”, Arithmetic Teacher, 55–56.

 

Chaffee, D. D. (1986) “An Annotated Bibliography of Material Dealing With MathematicsAnxiety,” ERIC Document Reproduction Service No. ED 277 596.

 

Hackett, G. (1985) “Role of Mathematics Self–Efficacy in the Choice of Math Related Majors of College Women and Men: A Path Analysis”, Journal of Counseling Psychology, 32: 47–56.

 

Kelly, W. P. ve Tomhave, W. K. (1985) “A Study of Math Anxiety/Math Avoidance on Pre–Service Elementary Teachers”, Arithmetic Teacher,51–53.

 

 

 

 

 

Yazar hakkında

merter

Tüm gönderileri gör

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir