ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK İLGİ VE TUTUMLARI

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, matematik dersi öğretmenlerinin matematiğe ve matematik dersine yönelik ilgi ve tutumlarını incelemektir.

GİRİŞ

Öğretmenlerde matematiğe karşı kaygının ortaya çıkmasında pek çok neden etkilidir. Bunun en temel nedeni matematik öğretmenlerinin geçmişte matematik dersine karşı yaşadıkları olumsuz tutumdur.

Sınıf öğretmenlerinin ve Matematik öğretmenlerinin derse karşı olan olumsuz tutumları öğrencinin dersi öğrenmesini güçleştirerek öğrenmenin daha sıkıntılı geçmesine sebep olur. bu

Matematik dersini anlatacak öğretmen öncelikle alan bilgisi bakımından dolu ve anlatacağı konulara hakim olmalıdır.,

Öğrencilerden gelecek alanı dahilindeki her soruya cevap vermeye çalışması gereken öğretmen eğitim-öğretim dışındaki sürede sürekli eksiklerini tamamlamaya çalışmalıdır.

Bu konuda öğretmenin ilgisi ön plana çıkmaktadır. Matematiğe karşı ilgisi olmayan bir öğretmen eksiklerini tamamlamaya çalışmazsa eksik öğrenmeye sebep olur ve öğrenciler bu durum karşısında olumsuz tutum geliştirir.

Matematik öğretmeninin derse karşı olan ilgisi öğretmenin ders dışındaki sürede materyal hazırlamasını sağlar. Materyallerle zenginleşen ders sonucunda hem öğretmen daha etkili ders anlatır, hem öğrencisi dersi daha iyi öğrenir.

Dersleri sıradanlaşmış kalıplardan kurtarmak yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin görevidir. Günlük hayattan örnekleri veren, modeller ve materyaller üzerinden ders anlatan öğretmen kendisinin sahip olduğu matematik bilgisini öğrenciye de aktarabilir.

Öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinde aldığı alan dersleri yetersiz kaldığında bu durum öğretmenin derse karşı olan tutumuna yansımakta ve öğrencileri etkilemektedir. Bu durumun çözümü için eğitim fakültelerinde matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca öğretmenlerin temel matematik bilgisi eksikliği ve matematiğe karşı olan olumsuz tutumları ders öğretimlerine yansımaktadır.

Dersi anlatırken canı sıkılan öğretmen dersin etkili ve verimli geçmesini engeller. Dersi zevkli ve eğlenceli hale getirmek öğretmenin görevidir.

Eğitim fakültelerinde gördükleri derslerde yaratıcı yöntem ve tekniklerle tanışan öğretmen adaylarının derse karşı olan ilgisini arttırmakta ve öğretmen olduğunda aynı yöntemi kendi sınıflarında da kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerin kullanılması öğretmenin dersi daha etkili anlatmasını ve derse karşı tutumunun olumlu yönde gelişmesi bakımından önemlidir.

ÇÖZÜM

Matematik dersine karşı öğretmenlerdeki ilgi ve tutumlarım değiştirilmesi için:

  • Matematik dersleri mutlaka matematik dersini seven, konuya hakim öğretmenler tarafından verilmelidir.
  • Öğretmenlerin olumsuz tutumları eğitim fakültelerinde düzeltilmelidir.
  • Öğretim elemanları derste yeni yöntem ve teknikler kullanmalı ve bu yöntemler öğretmenlere anlatılmalıdır.
  • Matematik öğretmenleri dersi monotonluktan kurtarmalı ve öğrencileri için eğlenceli hale getirmelidir. Bu şekilde öğretmenin üzerinde yük azalacak ve başarı artacaktır.
  • Öğretmen müfredata hakim olmalı, öğrencinin alanla ilgili her türlü sorusuna cevap verebilmelidir.

maths-ftr

Yazar hakkında

merter

Tüm gönderileri gör